Old school Easter eggs.

tai whatsapp

Tải Về (link 1 Android)

Tải Về (link 2 Android)

Tải Về (link Jad)

Tải Về (link Jar)

 

GIỚI THIỆU

WhatsApp Messenger là một phần mềm nhắn tin thông minh cho Android và các điện thoại Nokia. WhatsApp sử dụng 3G hoặc Wi-Fi (nếu có) để liên lạc với bạn bè và gia đình.Chuyển từ tin nhắn SMS đến WhatsApp để gửi và nhận tin nhắn, hình ảnh, ghi chú âm thanh, và tin nhắn video. Năm đầu tiên sử dụng WhatsApp Messenger hoàn toàn miễn phí, sau đó người dùng sẽ chỉ phải trả 0.99$ cho mỗi năm tiếp theo

Tại sao lại sử dụng WHATSAPP: 


whatsapp

Tải Về (link 1 Android)

Tải Về (link 2 Android)

Tải Về (link Jad)

Tải Về (link Jar)

tai whatsapp cho android

Tải Nhiều Nhất:
U-ON
1|3104
Designed By